Odpověď, co by se dalo doplnit na chybějící místo budeme hledat společně na úplně novém festivalu.

Máme dojem, že pro dospívající křesťany se pořádá celý kopec akcí, ale na nás již dospělé (ale stále ještě mladé) se v katolické církvi občas tak trochu zapomíná. A přitom jsme často v tom nejvíce rozhodujícím období z hlediska dalšího směřování. Dostáváme se do situací, kdy je naše víra konfrontována s pochybnostmi či nejasnostmi. A často chybí někdo, s kým bychom mohli diskutovat a kdo by o nás a naše starosti měl zájem.

Chceme nabídnout možnost diskuse i nad ožehavými otázkami. Podívat se na nepochopené postoje církve, čí její skryté poklady a hodnotu. Naším cílem je pomoci účastníkům ve víře a vnímání křesťanství tam, kde je to třeba a jak je to třeba. Naše ambice nejsou malé, a proto potřebujeme pomoct.

V přihlášce je možnost napsat, co tě aktuálně trápí ve vztahu k Bohu a církvi, abychom věděli, jakým směrem se vydat.

Těšíme se na viděnou!!

Co je nového?