Hosté

MILOVAT ZNAMENÁ……………………

katecheze na téma: SEBEPŘIJETÍ

MILOVAT ZNAMENÁ…………………..

katecheze na téma: LÁSKA K BOHU A CÍRKVI

MILOVAT ZNAMENÁ…………………..

katecheze na téma: LÁSKA K BLIŽNÍM

WORKSHOP

ABTILDOM: Jak ji vzít za správný konec

WORKSHOP

Život v argentinských slumech

WORKSHOP

Správa církevního majetku

WORKSHOP

Jak zpívat Bohu v Duchu Svatém?

#na obrázku vidíte návod na totálně charismatickou modlitbu 😀